Velkommen til Ejerforeningen Tholuni. Formålet med denne side er oplysning til ejendommens beboere/udlejere. Ønskes supplerende informationer, kan bestyrelsen kontaktes. De seneste nyheder fra bestyrelsen findes på denne side.

Vores elinstallatør har som forsøgsordning modificeret dørtelefonanlægget, for at finde fejlen.

Skulle det mod forventning ikke virke, bedes alle skrive sig på den ophængte liste. Altså IKKE listen til viceværten, men listen til elinstallatøren.

Det er VIGTIGT, at alle skriver sig på listen, når der opleves fejl. Husk at notere:

- dato og tid.

- lejl. nr.

- fejlbeskrivelse.

- kontaktinformationer.

 

Mvh.

Bestyrelsen

Vidste du, at bestyrelsen løbende opdaterer hjemmesiden, der kan hjælpe dig med at finde informationer.

  • Bla. kan du under menuen "Hjem" finde generelle forsikringsinformationer, info om vaskeriet og seneste husregler.
  • I menuen FAQ, findes alle typiske spørgsmål bestyrelsen og administrator får stillet.
  • I menuen Om findes kontaktinformationer på bestyrelse, vicevært, administrator, vvs, mv.

 

Nyhedsbrev nr. 3 fra bestyrelsen

Oktober, november 2013

 

Det er tid til endnu et nyhedsbrev her op til jul.

Nyhedsbrevet vil ud over at blive slået op på vores hjemmeside, www.tholuni.dk, også være at finde på opslagstavlen i forhallen.

 

Nedfalden, sunket terræn ud for vaskerum

En autoriseret kloakmester har været ude og se på nedsunket terræn ud for vaskerum. Der var mistanke om hul i kloakrør og deraf rotter. Dette er afkræftet, og da vores ejendom er med kælder vil der heller ikke være risiko for sætninger. Chaussestene blev derfor genetableret i uge 45, således at man ikke snubler i chaussesten, specielt her til vinter.

 

Gennemskylning af brønde på grunden

Gennemskylning af brønde på grunden er udført.

 

Graffiti

Graffiti er fjernet ved hovedindgang og ved gavl mod nabo.

 

Huller i asfalt

Asfalt i gård og på forplads er udbedret. Garagen ved indkørsel til gård har derudover fået etableret en opkørsel til betonpladen foran garagen, så der ikke længere er en kant der skal forceres. Dette har været i fokus ved salg af denne garage, og er nu ordnet.

Bestyrelsen planlægger dog stadigvæk at udarbejde en helhedsplan for plankeværk, gård og forplads.

 

Varme  og nyt VVS-firma

Der var intentioner om at starte varmen op d. 20. september. Det gik dog ikke helt efter planen, og bestyrelen måtte hidkalde, hvad vi nu betragter som vores nye VVS-firma. 

 

Gailhede A/S, byggerådgiver

Allan Gottlieb fra Gailhede A/S vil gennemgå hele huset for udbedringer og rådgive mht. forbedringer af ejendommen.

 

Tørrekælder

I grunden har ejendommen jo fire store højtloftede rum, som kun mangler at blive benyttet. Kælderen skulle oven i købet efter sigende være dimensioneret til at kunne fungere som beskyttelsesrum.

Bestyrelsen har spekuleret i anvendelsen af rummene, hvoraf tørrerum har været en af overvejelserne.

Rummene er lukket af og kælderen har derfor en mindre behagelig lugt af indelukkethed. Dog er der for enden, ud mod Godthåbsvej 26B, et vindue i en lyskasse til kælderen. Derudover er der et vindue i det første rum, men lyskassen her er lukket af med en betonplade. Muligheden for ventilation skulle foreligge, og bestyrelsen har sat Allan Gottlieb fra Gaihede A/S på sagen.

Der er selvfølgelig mulighed for at tørre alt sit tøj i tørretumbleren, men mange benytter et tørrestativ i stuen, og dette kan ud over pladsproblemer, også medføre fugtgener.

 

En dramatisk storm med halvtag på afveje og aflyst generalforsamling

Stormen som hærgede landet mandag d. 28. oktober forårsagede  at et halvtag landede i vores træ ud mod brandvejen. Området blev afspærret både hvor halvtag befandt sig i træ og på parkeringspladsen.

To tagrender ved lejlighed 62 og 65 blæste væk. Dette er meldt til forsikringen og udbedret.

Stormen medførte derudover at generalforsamlingen angående kuldebroer i ejendommen blev aflyst, da ikke alle involverede parter var i stand til at møde op.

 

Nyt toilet i gården

Da toilettet i gården ikke længere var funktionsdygtigt er det blevet udskiftet med et nyt.

 

Et års gennemgang af altaner og svalegange

Der er foretaget et års gennemgang af altaner og svalegange, og mangler vil blive bedt udbedret af Sylan.

 

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

 

 

29-09-2014 brugervejledning til dørtelefoner

 

http://media.wix.com/ugd/958f86_c7637b51d2614abb904cbc8da0ba3922.pdf

 

Øverst er et link for bruger instrukser til vores nye dørtelefoner. Der bliver blandt andet forklaret hvordan man omstiller ringetone og melodi, lydstyrke mm.

 

15-09-2014 DØRTELEFONER OG VARME- VANDMÅLERE

TIL ALLE EJERE / BEBOERE:

 

 

NYT DØRTELEFONANLÆG UGE 40

 

Omkring uge 40 vil der blive opsat nyt dørtelefonsystem, med nyt indgangssystem og håndfrie telefoner i alle lejlighederne.

 

Der vil snarest blive givet besked om de præcise tidspunkter, for hver lejlighed. Dem der ikke har mulighed for at være hjemme på de angivne tidspunkter, skal overdrage nøgler. Men mere herom når vi er sikker på tidspunkterne. Vi afventer iøjeblikket svar fra installatøren.

 

Det er beboers / ejers ansvar at der bliver givet adgang til lejlighederne, Gives ikke adgang til lejligheden på det angivne tidspunkt og er nøgler ikke overdraget, har bestyrelsen besluttet at pålægge den enkelte ejer omkostninger for installatørens arbejde på andre dage. Der vil altså kun være omkostninger for den enkelte ejer, hvis der ikke gives adgang til lejligheden på det definerede tidspunkt. 

 

Lejere bedes venligst informere deres ejere.

 

 

 

VARME- OG VANDMÅLERE, FEBRUAR - MARTS 2015

 

Ved afslutningen af næste årsregnskab for vand og varme, skifter ejerforeningen fra ISTA til Brunata - som efterfølgende vil sørge for årsregnskabet og opkrævninger.

 

Der bliver i den forbindelse opsat radioaflæste (fjernaflæste) målere på samtlige radiatorer og vandmålere (både koldt og varmt). Yderligere vil der blive installeret lukkehaner for det kolde og varme vand, såfremt ejer ikke selv har installeret dette. Det betyder, at der i fremtiden ikke længere skal gives adgang for aflæsning af målerne, men kun til udskiftning af målere hver 7-10 år.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at det er ejers(beboers) ansvar at der er fri og hurtig adgang til vandrørene, målere og lukkehaner. Eventuelle ekstra udgifter i forbindelse med installationen til f.eks. tømrer eller Vvs, vil blive pålagt de enkelte ejere.(Eksempelvis skal der i mange køkkener være fri adgang til montering af lukkehaner og målere på stigstrengene i køkkenerne).

 

Der kan i varmesæsonen, ikke blive givet tilladelse til lukning af varme/vand til arbejde i de enkelte lejligheder. Alt almindeligt arbejde/udskiftning på varme- og vandsystemet skal foregå udenfor varmesæsonen. Dette arbejder skal informeres ejerforeningen inden påbegyndelse.

 

Lejere bedes venligst informere deres ejere.

16-03-2014 Lukning af varme fra Frederiksberg Forsyning:

16. marts kl. 9.50: Store dele af Frederiksberg forventes at være uden varmeforsyning 6 – 7 timer endnu. 

Vi beklager, og der arbejdes på højtryk på at genetablere varmeforsyningen (opdateres).

28-01-2014   KL 09.00 OPDATERING

Igår aftes gik HFI relæet til styringssystemet og derfor er der måske et par stykker som har opdaget at der ikke var meget varmt vand hertil morgen. Dette skulle være et enkelt stående tilfælde og det varme vand forventes tilbage i eftermiddag.

 

2014-01-24 - 2. OPDATERING:

Alle bedes udlufte deres radiatorer hurtigst muligt, af hensyn til driften af vores varmeanlæg. Det gælder især de øverste lejligheder (5. og 6. sal), da luft i radiatorstrengene forhindrer det varme vand i at komme frem til mange underliggende lejligheder.

 

2014-01-24 - OPDATERING:

VVS-firmaet fik varmen til at virke i går aftes. Skulle der mod forventningen være radiatorer, der ikke bliver varme, bedes man i første omgang udlufte disse. Hvis varmestrengen til radiatoren er varm vil det enten være ventilen eller selve radiatoren der er problemet. Er der skruet helt op for radiatoren og bliver varmestrengen ikke varm, bedes man kontakte viceværten.

 

Varmesystemet inkl. pumper, ventiler, rør og styring ved at blive udskiftet. der kan forventes kortere udfald i varmen det næste stykke tid, men ikke noget man bør lægge mærke til. Vores VVS-firma vil arbejde på det den næste periode.

Efter fjernvarmen har været lukket i dag er der opstået et problem med de nye ventiler og rør. VVS-firmaet arbejder her til aften på en løsning. Der skulle snart igen være varme.

mvh.

bestyrelsen

Update 2013-09-24: Der er tændt for varmen i går, men automatikken fungerer optimalt. Vi arbejder videre på denne problematik i samarbejde med et VVS-firma.

Mvh. Bestyrelsen

----------------------------

Update 2013-09-24: Der skulle have været tændt for varmen mandag, men vores varmestyring kan ikke regulere varmen til andet end varmtvandsbeholderen. Ventilen til radiatorstrengene åbner ikke automatisk. Der kommer en VVS'er og kigger på fejlen her til morgen/formiddag. Vi lægger en opdatering ud senere på dagen.

Mvh. Bestyrelsen

----------------------------

Der skulle i går (fredag d. 21/9) have været tændt for varmen, men to sikkerhedsventiler er i stykker og disse kan først skiftes mandag. Der vil blive tændt for varmen mandag.

Endvidere skal man forberede sig på et nedluk af varmesystemet indenfor en kort tidsfrist, da automationssstyringen ikke fungerer korrekt og skal skiftes. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på dette.